Başkent üniversitesi flört şiddeti

Articles

 1. Flört Şiddeti Bilinçlendirme ve Önleme Platformu
 2. Başkent Üniversitesi öğrencilerinde flört şiddeti prevalansı anketi
 3. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ PREVELANSININ BELİRLENMESİ

CTS davranışın anlamı, sonuçları konusunda bilgi vermekte yetersiz kaldığı için genellikle kadınların erkeklerden fazla şiddet uygulayan cinsiyet olduğu sonucu elde edilmektedir. Adelosanlar üzerinde uygulanması amacıyla geliştirilmiş CADRI seksüel şiddeti de kapsayacak şekilde genişletilmiştir 9. Araştırmaların veri toplama yöntemleri ör: yüz yüze görüşme, telefon yoluyla görüşme, anket doldurma vs , örneklem alma yöntemleri ör: hastanede yatan hastalar, genel populasyon, ayakta tedavi gören hastalar, okullar vs varyasyon göstermesi nedeniyle prevalansların çeşitliliğine neden olmaktadır 9.

Bazı çalışmalar şahsın halen beraber olduğu kişiyle olan ilişkisi çerçevesinde şiddet prevalansını ölçerken, bazılarıda geçmişte beraber olduğu bütün kişileri incelemektedir 9. Uygulanan anketlerin çoğunda şiddet uygulayıcısının şiddeti kendini savunma amacıyla uygulayıp uygulamadığı ayrımı yapılmamıştır 16, Literatürde erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının sosyal anlamda kabul gören bir durum olmadığı bildirilmektedir.

Anket çalışmalarında erkekler şiddet uygulayıcısı olduklarını bildirmekten kaçınmaktadır. Toplumsal anlamda kadının erkeğe şiddet içeren davranışlarda bulunması kabul gören niteliktedir. Bu nedenle kadınlar şiddet uygulayıcısı olduklarını bildirmekte erkeklerden rahat davranmaktayken aksine kurban olduklarını bildirmekten kaçınmaktadırlar. Araştırmalara kadınların erkeklerden kıyasla daha çok şiddet araştırmalarına katılmaya gönüllü oldukları da tespit edilmiştir 16,10, Fiziksel şiddet bazı kaynaklarda minimal şiddet ve diğer şiddet biçimleri olarak iki kategoride ele alınmıştır.

Minimal şiddet davranışları; sıkıştırmak, bir şey yapmaya zorlamak, itip kakmak, çimdiklemek, tokat atmak, saç çekmek, kol bükmek gibi davranışlardır. Ağır şiddet davranışları ise; yumruklamak, tekmelemek, boğmaya çalışmak, duvara vurdurmak, vücudunu yakmak, bıçak ya da ateşli silahlarla yaralamak gibi davranışlar olarak sayılmaktadır.

Flört Şiddeti Bilinçlendirme ve Önleme Platformu

Çalışmalarda prevalans değerlerindeki farklılıkların bir nedeni de ele alınan davranışların ağırlıklarının farklılığıdır Kısaca özetlersek; üniversite öğrencilerinde flört şiddeti prevalansı, diğer yaş gruplarına nazaran yüksek bulunmuştur. Bazı çalışmalar kadınlarda şiddete maruziyetin yüksek olduğu, bazıları erkeklerde yüksek olduğu, bazıları ise her iki cinste eşit olduğuna dair veriler elde etmişlerdir.

Duygusal şiddeti de içeren araştırmalarda prevalans yüksek, diğer şiddet türlerinin bir ya da birkaçına odaklananlarda daha düşüktür. Sadece majör travmaları değerlendirenlerde değerler düşük, minör şiddet davranışlarını da içerenlerde yüksektir. Kadınlar, kendilerine uygulanan fiziksel şiddeti gizlemekte veya kaza olarak çevresine bildirmektedir. Bu tavırlarındaki nedenlerden birisi; şiddetin, kültürel aktarım özelliği ve sorun çözmede, iletişim kurmada bir yöntem olarak toplumda kullanılmasıdır.

Çocukluğunda dayak yiyerek büyüyen ya da babanın döven, annenin de dövülen olduğu ilişki biçimi, hem kadın hem erkeğin şiddeti algılama ve yorumlamasını etkilemektedir. Bu yaklaşım olguların tıbbi ve hukuksal olarak bildiriminin yapılmamasına ve bu konudaki istatistiklerin düşük çıkması nedenlerinden biridir Flört İlişkisinde Şiddetin Sonuçları Flört ilişkisi içinde yaşanmakta olan şiddeti saptamak ve dökümante etmek çok önemlidir.

Çünkü bu dönemde yaşanan agresyon sonraki yıllarda yaşanacak kalıcı ve uzun süreli ilişkilerde yaşanabilecek agresyonun da öncülü olacaktır. Birçok çalışma agresyonun duygusal ve fiziksel boyutuyla çok genç yaşlarda başladığını işaret etmektedir.


 1. Arama formu;
 2. erkek arayan bayan kutahya?
 3. kanada arkadaşlık siteleri?
 4. denizli.net arkadaşlık sitesi?
 5. bekar bir erkek dul bi kadınla evlenir mi?
 6. Çankaya’da 'Eşitlik ve Farkındalık Ayı' başlıyor;
 7. ücretsiz bedava arkadaşlık sitesi?

Ne yazık ki bu davranışlar birçok çiftte normal kabul edilmekte ve sürdürülmektedir Çocukluk ve adelosan dönem cinsiyet sosyalleşmesinde kritik ve biçimlendirici rol oynar Şiddet yaşanan ilişkiler kızları ve erkekleri farklı etkilemektedir. Kızlar şiddet içeren durumlarda korku, anksiyete duygularını hissetmekte ve kendilerini korumak amacıyla yaşanmakta olan olaydan uzaklaşma arzusu hissetmektedirler. Erkek kurbanlar ise bu tip durumlarda eğlendiklerini ifade etmekte ancak kızların agresyonuna karşı öfke hissetmektedirler.

Yapılan bir çalışma kadın kurbanların öfkelerini, hüsrana uğramışlıklarını dokunaklı bir şekilde ifade ederken, erkekler öfkelerini şaka yoluyla ifade etmekte olduklarını belirtmektedir. Benzer şekilde bir başka çalışmada da adelosanların başlarına gelen en kötü şiddet olayında nasıl tepki verdikleri araştırılmıştır.

Erkekler ve kadınlar flört ilişkilerinde şiddeti farklı yorumlamaktadır. Yine bir çalışma genç kadınların yaşadıkları fiziksel istismar deneyimini göz ardı ettiklerini, önemsemediklerini, genç erkekler maruz kaldıkları şiddet neticesinde meydana gelen kurban oluşlarına özel dikkat gösterdiklerini ve kendi davranışlarını yargıladıklarını göstermiştir Şiddetin kurban ve saldırganları düşük özgüven, azalmış özdeğer, kendi kendini suçlamada artma, öfke ve acı duygularını hissetmektedir 4, Flört şiddetinin fiziksel ve psikolojik; akut ve kronik sonuçları olabilir.

Yapılan araştırmalar; şiddet mağduru olanların olmayan yaşıtlarına göre daha fazla fiziksel sağlık problemlerine, ölüme, yaralanmaya maruz kaldıklarını göstermektedir. Şiddetin kadın kurbanları erkeklerden ağır yaralanmalara maruz kalmakta ve yine erkeklerden daha çok stres yaşamaktadır. Özetle şiddetin sonuçları yaralanmadan ölüme kadar geniş bir yelpaze içinde değişmektedir 9,10,13,27,28,35,36,43,47, Çalışmalar flört ilişkisinde şiddet yaşayanların kendini aşırı derecede suçladığını ortaya koymaktadır.

Bunların yanı sıra flört ilişkisinde şiddet öyküsü bulunanlarda, problem çözme yeteneğinde azalma ve konsantrasyon yeteneğinde düşme gözlenmiştir 43, Geçmişte flört ilişkilerinde şiddet yaşadığını bildiren yetişkinlerde işyerindeki sorumluluklarını yerine getirmede zorluk, iletişim becerilerinde azalma görülebilmektedir. En endişe doğurucu ve trajik sonuç cinayettir 43, Şiddet Döngüsü Kadınlara yönelik şiddet üzerine yapılan bir çalışmada, şiddetin yalnızca bir kez değil sürekli tekrarlandığı ve bir kısır döngü halini aldığı bildirilmektedir.

Şiddet döngüsü adı verilen bu süreç üç aşamada yaşanmaktadır. İlk aşama, gerginliğin olduğu ve kadının kendisini sorumlu tuttuğu ve erkeği sakinleştirmeye çalıştığı dönemdir. İkinci aşamada, gerginlik şiddete dönüşmekte ve kadının kendini korumaya, şiddetten korunmaya çalıştığı aşamadır. Eğer şiddetten kaçamıyorsa bir gerçeküstülüğü yaşar. Fiziksel şiddetin ağırlığının farkında olmayabilir. Son aşama balayı aşaması olarak da tanımlanmakta ve şiddet sona ermektedir. Erkek saldırgan davranışlarını şefkat ve ilgiye dönüştürür, kadın ilişkisinin düzeleceğini düşünerek ümitlenmektedir.

Ancak şiddet eylemi tekrarlamaktadır. Şiddet ilişkisi başladıktan sonra, şiddet davranışının ortadan kalkması istisnai bir durumdur.

Twitter'da takip edin!

Genelde artarak devam eder. Şiddet devam ettikçe bu üç aşamalı döngü değişir. Zamanla gerginlik yaratan aşama daha kısalır ve şiddet yaşama aşaması çabuklaşır. Sevgi ve bağlantılı barışmalar giderek azalır. Ailede yaşanan şiddete rağmen kadını ilişkide tutan faktörlerden birisi de şiddetin olağan algılanışıdır. Bu bakış yüzünden yaşanan şiddet doğal kabul edilir, yeniden üretilir ve olağanlaştırılır Fiziksel Şiddet Fiziksel şiddet, ihmal gibi fiziksel olmayan şekillerde başlayabilir.

Kurbanın fiziksel ihtiyaçlarının görmezden gelinmesi bunun örneklerinden biridir. Fiziksel istismar niteliğindeki davranışlar genellikle küçük saldırılarla başlar, örneğin: cimcikleme gibi. Şiddet düzeyi arttıkça ve davranış tekrarlandıkça, davranış vücudun bir bölümüne özellikle de sırt gibi görünmeyen yerlere yönelir. Sık rastlanılan fiziksel saldırılar, acıtacak şekilde çimdiklemek, vurmak, tekmelemek, sarsmak, itmek, ısırmak, nesnelerle vurmak, nesneleri fırlatmak, boğmaya çalışmak, duvara veya bir cisme çarpmasına neden olmak olarak sayılabilir.

Ayrıca; bıçak, keski vb aletler, ateşli silahlarla yaralama sık rastlanılan saldırı biçimleridir.

Başkent Üniversitesi öğrencilerinde flört şiddeti prevalansı anketi

Bunlar kurbanın düşük yapmasına, tedavi gerektirecek şekilde ya da daha hafif yaralanmasına, vücudunda ezikler, ekimozlar, sıyrıklar, ısırık izleri veya kemik kırıkları oluşmasına neden olabilir Cinsel Şiddet Cinsel saldırı; her tür zor kullanarak yapılan ya da uygunsuz olan cinsel teması içerir. Fiziksel veya psikolojik baskının olduğu veya kurbanın bu tarz harekete rıza göstermesinin mümkün olmadığı koşullarda, failin vücudunun herhangi bir yerine dokunması veya bir cisimle oral, vajinal veya anal penetrasyonda bulunulması olarak da tanımlanabilir.

Rıza gösterememe ya da rıza ehliyetinin bulunmaması, sınırlı gelişimsel kapasite nedeniyle, ruhsal hastalıklar, ilaç veya alkol intoksikasyonu nedeniyle de olabilir Ergenlik döneminde maruz kalınan cinsel şiddet madde kullanımı, sağlıksız kilo kontrolü, güvensiz seks, gebelik ve intihar davranışlarıyla ilişkilidir. Sağlık çalışanları bu yaş grubunda cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle çok dikkatli olmalıdır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar flört ilişkisinde yaşanmakta olan şiddetin önemli bir habercisi olabilir. Etiyolojisi açıklanamayan sık cereyan eden baş ağrıları, abdominal ve pelvik ağrılar, açıklanamayan çürükler fonksiyonunu yerine getiremeyen bir ilişkinin göstergesi olabilir Hamilelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar tecavüz kurbanını tehdit eden iki anahtar faktördür.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ PREVELANSININ BELİRLENMESİ

Bu nedenle mağdurlara proflaktik antibiyotik tedavisi ve acil doğum kontol tedavisi uygulama çok önemlidir Gebe genç kadınlara yapılan saldırılar kadın sağlığını çok ağır şekilde etkilemekte ve düşüklere neden olmaktadır 13,27, Duygusal Şiddet Flört ilişkisinde şiddete uğrayan genç erişkinin psikolojik iyilik hali bozulmuştur. Psikolojik şiddetin çoğu zaman fiziksel şiddetle ilişkili olduğu ve birlikte görüldüğü belirlenmiştir 16, Olayın duygusal sonuçları kızgınlık hissi, saldırgandan korkma, tek başına yürüyememe, yalnız kalmaktan korkma, güvensizlik hissidir.

Kurbanlardan bir kısmı cinsel saldırı sonrasında cinsel ilişkide zorluk yaşadıklarını bildirmişlerdir. Her ne kadar saldırı sonrasında fiziksel yaralanmalar sözkonusu olabilirse de kurbanların çoğunda her hangi bir fiziksel zarar bildirilmemiştir. Bazılarında sıyrıklar ve yaralanmalar varken diğerlerinde başağrısı, karın ağrısı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler sözkonusu olabilir. Psikiyatrik tablo kurbandan kurbana değişmekle birlikte bazılarında tipik PTSB örneğin olayı hatırlatan yerlere gitmekten kaçınma, ikinci kez aynı şeyi yaşamaktan korkma gibi semptomlar ortaya çıktığı bildirilmiştir.

Kontrol edilemeyen ağlamalar duygularını kontrol edememe endişeli gülme semptomlar arasındadır Yaşamdaki akut ve kronik stres etkenleri psikiyatrik hastalıklara yol açmalarının yanı sıra tüm sağlığı ve yaşam kalitesini de etkiler Çocukluk, gençlik, yetişkinlik döneminde maruz kalınan fiziksel, duygusal, cinsel istismar ile kognitif fonksiyonlar arasında ilişki vardır 11, Son yirmi yıllık araştırmaların metanalizinde psikolojik bozukluklarla toplumdaki şiddet arasında korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Geçmişteki travmatik deneyimlerle psikolojik bozukluklar koşuttur 40, Ekolojik bakış açısıyla şiddete direk maruz kalmanın yanı sıra toplumdaki şiddete tanıklıkta uyku problemleri, rahatsız edici düşünceler gibi anksiyete, stres, yalnızlık, depresyon şiddetin sonuçlarıyla ilişkilidir 8,35, Şiddete maruz kalan çocuklarda kognitif fonksiyonlarda azalma söz konusudur.

Tekrar eden travmalar sonucu oluşan kızgınlık, üzüntü ve diğer psikolojik sorunlar kişilik ve davranışta belirgin değişimlere neden olabilir. Şiddete maruz kalan kişiler yüksek riskli davranışlara yönelebilir. Kişinin kognitif gelişimi ve yaşı şiddete nasıl cevap verdiği ya da vereceğini belirler. Adelosanlar ağır şiddet epizotlarına tanık olduklarında gençlerden fazla etkilenirler çünkü bu yaş grubunda diğerlerine yardım edememekten kaynaklanan suçluluk hissi baskındır Duygusal şiddet, kurbanın öz güvenini sarsar ve hatta kendilik algısının, gerçeği değerlendirme yetisini değiştirebilir.

Bu, tıpkı beyni yıkanmış savaş esirlerinde görülen semptomlar gibidir Travma sonrası, yaşanan travmaya cevap olarak anksiyete bozukluğu gelişebilir. Travma sonrası stres bozukluğu üç ana özellikle karakterizedir. Travmatik olayı flashbackler, düşünce ve rüyalar yoluyla tekrar tekrar deneyimleme.

Duygularda donuklaşma, aktivitelerden kaçma. Uyumakta, konsantre olmada güçlük çekme, çabuk öfkelenme ve aşırı ihtiyatlı olma 28, Bir çalışmada şiddete başvuran ve şiddet mağduru olan üniversite öğrencilerinin intihara düşüncesi, girişimi ve depresyon oranının yüksek olduğu tespit edilmiştir Aile içi şiddete tanık olan çocuklar tanık olmayanlara nazaran daha fazla duygusal problemler yaşamakta ve bu problemler adelosanlık ve erişkin dönemlerinde devam etmektedir 13,28, Yardım Talebi Ergenin ve genç erişkinlerin kurduğu romantik ilişkiler onların mental sağlıkları ve yetişkinlik döneminde kuracakları ilişkiler açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Bu çağlarda yaşanan flört ilişkisi problemlerinin fark edilmesi, yardım edilmesi bu nedenle çok önemlidir Ergenlere sağlanabilecek yardım 3 temel unsurla özetlenebilir. Bunlardan birincisi duygusal destek vermek, cesaretlendirmek, onu anladığını ifade etmek, yardım talebine cevap vermektir. İkinci destek mekanizması problemi çözmek için tavsiyelerde bulunmak, üçüncüsüde öfke kontrolü becerilerinin geliştirilmesi, sağlıklı bir ilişki kurulması için partnerini anlama ve dinleme gibi gerekli becerilerin kazandırılması gibi eylemsel desteklerdir. Tıbbi yardım alınması da dahil şiddetin ağırlığı ve sıklığını azaltacak kişiye kendini koruma becerisi kazandıracak yardımlar son grupta değerlendirilir.

Ancak yardım talebi genellikle çok azdır Ergenlik döneminde yardım talebinden kaçınmanın nedeni ergenin mahremiyetini koruma ihtiyacı ve suçlanma korkusudur Bu dönemde ergenin profesyonellerden yardım talebinde bulunması çok önemlidir çünkü flört ilişkisine maruz kalan gençlerde madde kullanma, sağlıksız kilo kontrolü, riskli seksüel davranışlar, hamilelik ve intihar riski çok yüksektir 32,35, İsrailde genç erişkinlerde yapılan bir çalışma çiftlerin yaşadıkları şiddet ve problemleri akranlarıyla paylaşmayı tercih ettiğini ortaya koymuştur. Yazarlara göre, bunun sebebi yaşıtların aynı sosyal ortama ve çevreye ait olmaları nedeniyle yaşanan sahneyi daha iyi anlamaları, ilgili davranırken, gereksiz müdahalelere girişmemeleridir Cinsiyet farklılığı da bu durumda önemli rol oynamaktadır.

Profesyonel yardım söz konusu olduğunda erkekler kadınlardan daha az yardım almaktadır. Kadının yardım alması geleneksel kadın rolüne göre uygunken, erkek rolüne uygun değildir. İlişkisinde şiddet uygulayan erkekler bu nedenle yardım istemekten çekinmektedir 6,27, Kadınlar şiddet davranışları neticesinde daha ağır fiziksel yaralanmalara maruz kalmakta profesyonel yardım eden kişilerle görüşmek mecburiyetinde kalmaktadır.

Erkeklerin uğradıkları saldırıyı daha az bildirdikleri de göz önüne alınacak olursa, cinsiyetler arasındaki yardım talebi isteğindeki farklılık daha iyi anlaşılabilir Mağdurlardan bazıları saldırganla aralarında aldıkları borç nedeniyle kendilerini bağlı hissetmeleri ve diğer bazıları ise vücutlarında saldırıyı kanıtlayacak herhangi bir yaralanma bulunmadığı için durumu polise bildirmediklerini söylemişlerdir.

Aynı çalışmada mağdurlardan biri üzerindeki elbiseler nedeniyle cinsel saldırıya uğradığı konusunda suçlandığı ve bundan utandığı için bildirimde bulunmamıştır. Cinsel saldırı mağdurları saldırı sonrasında yaşam biçimlerini değiştirmiş ve özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde aktivitelerine sınırlamalar getirmişlerdir. Bir kısmı okullarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Diğer bir kısmı ise sınıflarını değiştirmiş, bir başka grup ders başarılarının düşmesi nedeniyle okulda başarısız olmuş ve bunun ekonomik sonuçlarına katlanmak zorunda kalmıştır Saldırganlar kurbanı para yiyecek ya da elbise karşılığında cinsel ilişkide bulunmakla suçlayabilirler.

Bu araştırmada katılanların çoğu cinsel saldırıya uğradıklarında birinci sınıf öğrencisidir. Ancak bu yüksek sınıflarda okuyan ve mezuniyet sonrası öğrencilerin risk altında olmadıkları anlamına gelmez.


 • pembe panjur ucretsiz arkadaslik sitesi?
 • flört csábítás?
 • flört giriş cümleleri?
 • "Flört ve Flört Şiddeti"?
 • Araştırmada katılımcıların bir kısmı ilişkilerin sonlandırmaları nedeniyle eski erkek arkadaşlarına saldırısına uğradıklarını bildirmişlerdir. Bu durumda cinsel saldırının ilişkinin bitirilmesi nedeniyle bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmış olma olasılığı ve kurbanın saldırganı haklı bulup bulmadığı araştırılmalıdır.