Evlilik öncesi tanışma süresi

Articles

 1. Evlilik Öncesi Sendromu Nedir? | Blog | Elite World Hotels
 2. Evlenmeden önce sorulacak sorular nelerdir?
 3. Evlilik öncesi yakınlaşmak
 4. EVLİLİK ÖNCESİ SENDROMU NEDİR?

O heyecanı, o şeyi bitirmiş oluyorlar o süreçte. Ondan sonra da ayrılmalıyız, eskisi gibi hissetmiyorum sana.


 1. İslam'da evlilik öncesi kadın erkek ilişkileri.
 2. azerbaycan tanisma ilanlari?
 3. ücretsiz dul arkadaşlık sitesi?

Bizde ise daha sağlam bir ilişki oluştu, zaman içerisinde tanıdık. Aşk mı bilemiyorum ama sağlam bir sevgi oluştu. Ondan sonra sisli perde kalkıyor ve daha bir gerçek yüzünü görüyorsun bu sefer tam bir hayal kırıklığı yaşıyor insanlar. Tanıdığım bu değil, sevdiğim sen değilsin, eskiden böyle değildin gibi laflar uzuyor.

Evlilik Öncesi Sendromu Nedir? | Blog | Elite World Hotels

Bu işin sonu boşanmaya kadar gidiyor. Nitekim tanıştırılarak evlenmenin dışında tanışarak evlendiklerinde de yine aynı mutluluğu, doyumu alacaklarını düşünmektedirler. K16 farklı evlenme biçimi durumunda eşini tanımak için daha çok zamana ihtiyacı olacağını belirtirken K1 ise farklı evlenme biçimi durumunda kayınvalidesini daha çok tanıyacağı için daha bilinçli olabileceğini ifade etmiştir. Bu konu ile ilgili araştırma soruları katılımcıların hem kendi evlenme sürelerine hem de farklı evlenme sürelerine ilişkin algılarını içerecek niteliktedir.

Evlenme süresi 3 yıldan az olan 10 katılımcıdan 6 tanesi evlenme sürelerinin istedikleri gibi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu ifadelerden bazıları şu şekildedir. Bazı şeyler mahrem kalmalı. Çok uzun sürerse artık evli olmuşsundur. Artık ne tat kalır ne heyecan kalır. Bu ifadelerin bazıları şu şekildedir. Evlenme süresi 3 yıldan uzun süren katılımcıların evlenme sürelerine ilişkin bulgular da üç tema çerçevesinde incelenmiştir.

Süresi 3 yıldan fazla olan 10 katılımcıdan 1 tanesi evlenme sürelerinin istedikleri gibi olduğunu ifade ederken 9 tanesi bu sürenin daha az olmasını belirtmişlerdir. Evlenme süresi 3 yıldan uzun olan tüm katılımcıların ifadelerine bakıldığında bu sürenin daha fazla olmasını isteyen ifadelere rastlanmamıştır.

Evlenme süresinin daha az olmasını isteyen 9 katılımcının bazı ifadeleri şu şekildedir. Katılımcıların evlilik öncesi uzun sürelerinin birtakım sebepleri mevcuttur.

Evlilik öncesinde ideal tanışma dönemi nasıl olmalı? - Hatice Kübra Tongar

Katılımcıların evlenme sürelerinin uzun olma sebepleri olduğu için ve bu süreyi çok dolu dolu geçirmedikleri için doyumlarının etkilenmediği de fark edilmektedir. Evlilik süreçlerine ilişkin bulguları ise, ilk izlenim ve ilk duygulara ilişkin bulgular, evlilik ve evlilik öncesi süreç tanımlarına ilişkin bulgular, anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin bulgular, tekrar bir evlilik hakkı olması durumuna ilişkin bulgular, keşke bu ilişkiye hiç girmeseydim düşüncesine ilişkin bulgular ve evlilik beklentilerine ilişkin bulgular olmak üzere 6 tema çerçevesinde incelemek mümkündür.

Evlilik öncesi süreç ifadelerinde 6 kez kullanılan sevgi ifadesi evlilik tanımlarında 9 kez kullanılmıştır. Evlilik öncesi süreç ifadelerinde 9 kez kullanılan aşk ifadesi evlilik tanımlarında 3 kez kullanılmıştır. Tüm bu bulgulara göre evlilik öncesi süreç tanımlarında aşk ifadelerine daha çok rastlanırken, evlilik tanımlarında sevgi ifadelerine daha çok rastlanmıştır.

Görücü usulü ile evlenen ve evlilik öncesi süresi 3 ay olan K9, evlilik öncesi süreci tanımlarken zorlanmıştır. Çiftler arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Verilen cevaplara göre katılımcıların anlaşmazlıkların çözümünde en çok konuşma yolunu tercih ettikleri görülmektedir.


 • Yorum Yapabilirsiniz?
 • Benzer konuda makaleler:?
 • ISO 10002 Uluslararası Müşteri Memnuniyeti Belgesine Sahip Dünyada Tek Firmayız.?
 • Evlenmeden önce sormanız gereken 12 soru;
 • Evlilikte flört şart mı.
 • Evlilik Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 13 Husus.
 • Tanışma sürecindeki sınırlar | Fıkıh Köşesi;
 • Tablo 4. Tablo 5. Evlilikteki doyum ile alakalı bize yol gösterecek olan sorulardan biri de keşke bu ilişkiye hiç girmeseydim düşüncesinin hâkim olup olmadığıdır. Nitekim düşük doyuma sahip katılımcılar olması hasebiyle bu sorulara verdikleri cevaplar da olumsuz niteliktedir. İlişkiden alınan doyumun seyrine ilişkin bulgulara göre; 6 katılımcı doyumlarının gittikçe arttığını ifade ederken 6 katılımcı da iniş çıkışlı olduğunu belirtmişlerdir.

  Ayrıca 3 katılımcı doyumlarının stabil olduğunu ifade ederken 2 katılımcı da doyumlarının düştüğünü belirtmişlerdir ki K10 bu düşüşün sebebini yaş olarak göstermiştir. Bunların dışındaki katılımcılardan K1, doyumunun ekonomik özgürlüğü ile bağlantılı olduğunu vurgularken K6 sadece belli bir zamana kadar doyum alabildiğini, K7 de anne-baba sorumluluğundan dolayı evliliğine vakit ayıramadığını belirtmiştir.

  Çoğunlukla kıyaslanan doyuma ilişkin bulgularda katılımcıların evlilik doyumlarının çevrelerinde tanıdıkları insanların doyumuna göre ne seviyede olduğuna dair görüşleri incelendiğinde K6 ve K7 dışındaki tüm katılımcılar evlilik doyumlarını ortalamanın üstünde tanımlamışlardır. K6 ve K7 ise çoğunlukla kıyasladıklarında kendi doyumlarının daha az olduklarını vurgulamışlardır.

  Account Options

  Katılımcıların vermiş olduğu cevaplar çerçevesinde en çok üzerinde durulan husus evlilik öncesi sürenin uzun olması yönündedir ki bu konu çalışmanın odak noktalarından biridir. Bu sebeplerden dolayı evlilik öncesi sürenin uzun olması durumunda evlilik doyumunun da etkileneceğini belirtmektedirler.

  Evlenmeden önce sorulacak sorular nelerdir?

  Fakat K18 evlilik doyumunu etkileyen evlilik öncesi sürenin uzun olmasının tek faktör olmadığını da vurgulamaktadır. Evlenme biçimi ve evlenme süresi bağlamında evlilik öncesi sürecin evlilik doyumuna etkisi incelendiğinde sonuçları evlenme biçimi ve evlenme süresi çerçevesinde açıklamak gerekmektedir.

  Evlenme biçimi bağlamında evlilik öncesi süreç incelendiğinde katılımcıların evlenme biçiminin evlilik doyumuna etkisine işaret eden anlamlı ifadelere rastlanmamıştır. Kendi evlenme biçimlerinden farklı evlenme biçimlerini isteyen katılımcılar olsa da evlenme biçimlerinin evlilik doyumlarını etkilemediği görülmüştür. Nitekim Denli de yapmış olduğu çalışmada evlenme biçimi ile evlilik doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Yine Bozkurt yaptığı kişilik çalışmada evlenme biçimine göre evlilik doyumu puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmiştir.

  Çelik de yapmış olduğu çalışmada evlenme biçiminin evlilik doyumunu etkilemediğini belirtmiştir. Evlilik öncesi süresi 3 yıldan fazla olan çiftlerde boşanma oranının düşük olduğunu da belirterek bu sonuca göre evlilik öncesi sürenin boşanmada etkili olabileceğini de vurgulamıştır. Nitekim eşlerin ilk tanışmalarında çoğunlukla olumlu yönlerini karşı tarafa gösterdikleri ve bu olumlu yönlerin kendini beğendirmeye yönelik mi yoksa sürekli mi olduğunun öğrenilmesinin zaman alması hasebiyle tanışıklık süresinin kısa olmasının buna imkân sağlamadığını da belirtmektedir.

  Fakat bizim çalışmamızda evlilik doyumu düşük olan katılımcıların K6 ve K7 düşük doyuma sahip olmalarının tek sebebinin evlilik öncesi süreç olmadığı görülmektedir. K6, evlilik öncesi sürecin evlilik doyumunu vurguladığını belirtse de ailesinin eşinin ailesini çeşitli sebeplerden dolayı istemediğini, eşinin içmesi sebebiyle huzursuzluk çıkardığını bu sebeple boşanma eşiğine de geldiklerini fakat bu konuda ailesinin sen istedin, sen evlendin diyerek destek olmadığını vurgulamaktadır.

  Evlilik öncesi yakınlaşmak

  Tüm bu sebepler değerlendirildiğinde doyumu etkileyen tek değişkenin evlilik öncesi süreç olmadığı da gözlemlenmektedir. K7 ise hem maddi anlamda hem de eğitim durumu açısından eşi ile denk olmadığını düşünmektedir. Bir şekilde olmadı ve hep geri adım attılar anne baba unsurundan dolayı. Bununla birlikte eşinden dolayı çocuklarının olmaması sebebiyle boşanmayı düşündüğünü de belirtmiştir.

  Bireylerin evlilik öncesinde tanışması, birlikte vakit geçirmesi, birbirlerinin beklenti ve düşüncelerini anlaması evlilik sürecinin ilerleyişine katkı sağlamaktadır. Evlilik öncesi sürecin evliliğin gidişatı ve yönü konusunda belirleyici olduğu düşünülse de tek başına bireylerin evliliklerinden aldığı doyumu etkilemediği görülmektedir. Araştırmanın sonuç be bulgularına göre şu öneriler geliştirilmiştir: Bu araştırmada evlilik öncesi süreç ile evlilik doyumu arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir.

  Evlilik doyumunun boşanmadaki etkisi göz önüne alındığında bir başka çalışmada boşanma ile ilişkisi incelenebilir. Bu çalışmanın evreninin İstanbul ili olması sebebiyle sınırlılıkları mevcuttur. Farklı şehirlerin de incelenmesi durumunda şehir bazındaki farklılıklar da daha kapsamlı sonuçlar elde etmeye yardımcı olacaktır. Araştırma kapsamında ulaşılan evli kadınların eşlerinden de bilgilerin alınması ve bu bulguların birlikte değerlendirilmesi ile daha geniş çaplı çalışmalar elde edilebilir. Evlilikle ilgili konularda bireylerin bilinçlendirilmesi için devlet kontrolünde evliliklerle ilgili eğitimlerin verilmesi de bireylerin evlilik süreçlerine katkı sağlayarak doyumlarına etki edebilir.

  Bacanlı, H. Çağ, P. Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 39 , Çelik, M. Demiray, Ö. Denli, Ö. Evli çiftlerde eşler arasında algılanan kişilik benzerliğinin evlilik uyumu ve evlilik doyumuyla incelenmesi. Duran Bozkurt, E. Eskin, M. Güneş, F. Güvenç, B. Basım , Güleç, G. Korkut, Y. Evli çiftlerdeki çift uyumu ve evlilik çatışmasının demografik özellikler açısından incelenmesi, Türk Psikiyatri Dizini, 28, Evlilik öncesi ilişkiler, H.

  Yavuzer Ed. Evlilik okulu: Evlilikte kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri içinde, Remzi Kitabevi: İstanbul 5. Özgüven, İ.

  EVLİLİK ÖNCESİ SENDROMU NEDİR?

  Evlilik ve aile terapisi, Nobel Yayınları: Ankara 4. Basım, Ekim Sürerbiçer, F. Psikolojik danışma ve evlilik sorunları, Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, Cilt: 12, Tarhan, N. Evlilik psikolojisi: Öncesi ve sonrasıyla evlilik, Ed. Özlem Atik, Timaş Yayınları: İstanbul Baskı , Uyar, S. Boşanmış bireylerin evlilik süreci ve bugüne ilişkin psikolojik sorunları üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi.

  Yeşiltepe, S. Öğretmenlerin evlilik uyumlarının psikolojik iyi oluş ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yılmaz, A. Yüksel, Ö. Kadınlarda evlilik uyumu ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişki: Stresle baş etme biçimleri ve toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının aracı rolleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Related Papers. By Merve küçükçelik. The Effect of Ethnicity on Marital Adjustment.

  By Hanifi Parlar.