Tanışma etkinlikleri ortaöğretim

Articles

 1. Account Options
 2. Öğrencilerin ve kulüplerin bir araya geldiği etkinlikler
 3. Etkinlikler ve Atölyeler
 4. Eskişehir Şehir Koleji - Ortaokul

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü. İstanbul Teknik Üniversitesi. Mühendisliğe Hazırlık Kulübü. Cem Öğretir Semineri Kayseri. Kayseri İl Kültür Merkezi. Erciyes Üniversitesi. Sürdürülebilir Ekosistem Günleri. Mete Cengiz Kültür Merkezi. Uludağ Üniversitesi.

Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu. Young Summit. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi. İstanbul Kültür Üniversitesi. Career Lab. Beykent Üniversitesi Ayazağ-Maslak Yerleşkesi. Beykent Üniversitesi. Liderlik Kampı' Endüstri ve Verimlilik Topluluğu. Unicera Fuarı. Business For ALL' Bilkent Üniversitesi. Operational Research Kulübü. Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmalardan oluşur.

Account Options

Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinde yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları yöntem ve becerileri kazanabilecekleri çalışmalardır. Atölyelerin içerikleri, Ağ içinde yer alan öğretmenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları üzerinden şekillenir; Değişim Elçileri ile deneyimli öğretmenlerin, ilgili konunun uzmanlarının ve farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla oluşturulur; süreç içerisinde katılımcıların geri bildirimleriyle ve değerlendirmeleriyle geliştirilir.

Ağ gelişiminde tanışma, farklı katmanlarını gözeterek düzenlenir. Böylece yeni katılımcılar, daha önce Öğretmen Ağı çalışmalarına dahil olmuş ve deneyim kazanmış kişilerle bir araya gelir. Fiziksel Etkileşim Araçları ile Hibrit Öğrenme Modüllerinde kurulan etkileşim ortamı, katılanların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar.


 1. Yazı dolaşımı.
 2. Ders işleme yöntemi.
 3. 9. Sınıf Oryantasyon Çalışmamız.
 4. yeni insanlarla tanışmak için dua.
 5. bir kadın bir erkek 85.

Bu buluşmaların sonucunda, Öğretmen Ağı araçlarının daha etkin kullanılması için ihtiyaçlar belirlenir; Ağ içerisindeki kaynaklar, bu ihtiyaçlarla buluşturulur. Haziran 11,   Matematik alanını, farklı disiplinlerden beslendiğimizde, oyunlarla, çeşitli yöntem ve tekniklerle harmanlandığımızda öğrenme süreci hem öğretmen hem de öğrenci için çok daha kolay ve eğlenceli hale gelebiliyor Karşılaşılan erişilebilirlik problemleri, ekonomik ve psikolojik sorunlar, Haziran 9,   Matematik alanını, farklı disiplinlerden beslendiğimizde, oyunlarla, çeşitli yöntem ve tekniklerle harmanlandığımızda öğrenme süreci hem öğretmen hem de öğrenci için çok daha kolay ve eğlenceli hale gelebiliyor Haziran 5,   Okulun fiziksel mekanları ve düzenlenmesi,  nitelikli eğitim için en önemli etkenlerden biri.

Elimizdeki imkanlarla pek çok düzenlemeyi yeniden tasarlamak mümkün. Peki, öğretmenler olarak esnek ve çocuksu Haziran 4,   Matematik ve edebiyatın birbirinden çok farklı iki disiplin olduğunu düşünebiliriz. Fakat birbirinden beslendiği bir alan yarattığımızda öğrenme süreci çok daha kolay ve eğlenceli hale gelebiliyor. Barış kültürü ve şiddetsiz iletişimi kurgulamak adına mekanı nasıl kullanabileceğimizi de keşfedeceğimiz 1 Öğretmen Mayıs 27,   Covid salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde, çeşitli araştırmalar, öğretmenlerin en sık yaşadıkları duyguların kaygı, endişe, korku, belirsizlik, üzüntü olduğunu gösterdi.

Ayrıca bu dönemde veli-öğretmen işbirliği, online Mayıs 22,   Uzaktan eğitim süreci, eğitim sistemimizde halihazırda zorluklar yaşadığımız kapsayıcılık konusunda, yeni bir mücadele alanı yarattı. Farklı gereksinimlere sahip çocukların uzaktan eğitim sürecinden verimli şekilde faydalanmasını nasıl Mayıs 16,   Çocukların, bilimsel bilgiyi edinme yolunda ihtiyaç duydukları uygulamalı bilim eğitimini öğrenme ortamlarında daha nitelikli kullanabilmek için, öğretmenlerin ihtiyacı nedir?

Erken tanı ve erken eğitimin çok önemli olduğunu düşündüğümüzde işitme engellilerde Mayıs 14,   Ebeveynlerin desteği ve öğretmenlerle işbirliği, özel gereksinimli çocukların davranışı ve performansı üzerinde kayda değer düzeyde iyileşme sağlar. Pandemi koşullarında, özel gereksinimli çocuklar da uzaktan eğitim sistemine Mayıs 14,   Çocuk Koruma, salt hukuksal değil sosyal de bir mesele. Çocuğun üstün yararını gözetme, çocuğun haklarını koruma ve bunlara saygı gösterme gibi her birimiz için ödev olan Kapsayıcı eğitimin sağlanması için, engellilik algısının okullardan başlayarak tüm toplumda değişmesi; bunun içinse öğretmenlerin Mayıs 13,   Sınav odaklılık, çocukların akademik başarısına vurgu yapılması; mutluluk, yaşam doyumu, minnettarlık, cesaret, kendini toparlama gücü, azim gibi duyuşsal gelişimle ilgili özelliklerin geri planda kalmasına sebep olabiliyor Mayıs 12,   Öğretmenler, sınıflarındaki engelli öğrencilerinin zaman zaman zorbalığa uğradıklarını ya da sınıfla kaynaşma sürecinin uzadığını gözlemleyebiliyor.

Bazen de öğretmenler, öğrencilerinin engelli bireylere veya çeşitli engel gruplarına dair Mayıs 11,   "Her gün karşılaştığımız problemleri yeni bir bakış açısıyla çözmek mümkün mü?

Öğrencilerin ve kulüplerin bir araya geldiği etkinlikler

Bu süreçte uyguladığımız uzaktan eğitim, örgün eğitimimizin yansımaları; Mayıs 07,   Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri süreçleri günümüzde çokça tartışılan, çokça çalışılan konular. Eğitim alanında da her geçen gün önemi artan bu iki yaklaşım, bizlere yeni yaklaşım Nisan 30,   Çocukların duygularını ifade etmek için gündelik hayatlarında kullandıkları duygu dağarcıklarının oldukça sınırlı olması, hem kendilerinin hem de akranlarının ne hissettiklerinin farkına varmalarını da kısıtlıyor.

Kendilerinin ve Onlara nasıl destek olabiliriz diye düşünürken, psikolojik Nisan 28,   Bireysel farkındalığımızı artırmak, toplumsal farkındalığımıza da etki eder. Bu yolla gelişen sosyal sorumluluk bilinci, topluma etki gücümüzü artırır. Peki, bireysel etki alanımızı, kendimizin ve çevremizdekilerin bağışıklığını Nisan 28,   Öğrencilerin bir gruba dahil olma durumları sosyal kabullerinde en belirleyici faktörlerden biri. Bir gruba dahil olamayan öğrenciler ve dahil olan öğrenciler arasında görünmez bir güç dengesi Nisan 27,   "Her gün karşılaştığımız problemleri yeni bir bakış açısıyla çözmek mümkün mü?

Özellikle yetişkincilik de üzerine konuşulması gereken, çalışılması gereken Nisan 21,   İnsanlığın gelişmesinde ve ilerlemesinde kuşkusuz başı çeken dürtü meraktır. Sorular ise meraklarımızı ifade etmenin yoludur. Merak etmenin ve soru sormanın gücünü sınıflarınıza taşımaya hazır mısınız?

Etkinlikler ve Atölyeler

Öğretmenler olarak, bu alandaki ihtiyaçlara çözüm Öğretmenler olarak fark ettik ki, özellikle bu süreçte, düşüncelerimize şüpheyle yaklaşmaya ve bilişsel esneklik Nisan 13,   "Her gün karşılaştığımız problemleri yeni bir bakış açısıyla çözmek mümkün mü? Nisan 11, Salgın döneminde, dikkat etmemiz gereken hijyen kuralları nelerdir?

Nisan 10,   Öz bakım, fizyolojik, psikolojik ve zihinsel olarak sağlığımıza dikkat etmek amaçlı farkında olarak yaptığımız aktiviteler bütünüdür. Peki, bu aktiviteler için  vakit yaratmaya nereden, niçin başlayacak ve Nisan 9, Covid Salgını günlerindeki tartışmalar, doğa ve hayvanlarla ilişkimiz daha geniş bir çerçeveden ele almamız gerektiğini gösterdi.

Nisan 6,   Oyun ve çocuk yaygın olarak birbirini çağrıştırsa da, aslında oyun tüm zamanların ve her yaştaki insanın  vazgeçilmezi, keyif aldığı çok özel bir uğraşı olarak evrensel bir Nisan 3,   Yazı, kullanılmaya başlandığı ilk günlerden itibaren, insanlık için hikayelere açılan bir kapı olmuştur. Kişinin kendi hikayesini anlatabileceği, onunla yüzleşebileceği bir ayna görevi görmüştür. İçinden geçtiğimiz bugünlerde Nisan 3,   Yaş temelli ayrımcılık, insanların atfedildikleri yaş kategorileri sebebiyle ayrımcılığa uğramasıdır.

Eskişehir Şehir Koleji - Ortaokul

İnsanlar çocuk, genç veya yaşlı görüldükleri için ayrımcılığa uğrayabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle 'yaşlı' bireylere karşı ayrımcı Nisan 2,   Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında birçok ülkede okullar tamamen tatil edildi veya uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitim sürecinde, eğitim ekosistemindeki en önemli paydaşlardan biri olan Mart 26,   Çocuğun cinsiyet ile ilgili konularda bilgi edinmeye ihtiyaç duyması, cinsellik bağlamındaki konuları merak etmesi, merakını gidermek için de soru sorması oldukça doğaldır.

Bu sorularla en çok Mart ,   Oyun, doğaçlama ve yaratıcı drama gibi alternatif yöntemlerin eğitimde kullanılması çocukların özgüven, empati, problem çözme, estetik, hayal gücü, duyguların farkına varma ve sözlü ya da sözsüz Mart 24,   Fiziksel olarak öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız ile buluşamadığımız bu günlerde, eğitime dair her konu dijital dünyaya taşınıyor. Dijital araçları etkin ve güvenli kullanabiliyor muyuz? Öğretmenlerin dijital okuryazarlık Mart 22,   Duygusal ilk yardım, kişinin zor bir hayat deneyimi yaşadığında kendine uygulayabileceği bir beceri setidir.

Temel unsurları kendine iyi bakmak, mindfulness ve empati. Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden yılında mezun oldu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Eskişehir Gelişim Şubat 14, 14 Şubat günü, "Okullarda Barış Kültürü Kurgulamak için Uygulama Örnekleri" başlıklı Karşılaşmalar etkinliğinde, müzakere ve akran arabuluculuk yaklaşımını kullanarak okullarda nasıl barış ve uzlaşma kültürünü yaşatabileceğimizi Şubat 8, 1 Öğretmen 1 Disiplin atölye serisinin yenisinde, 1 Öğretmen ve 1 Akademisyen bir araya geldi.

Atölyede, öğretmenlerin sanatı kullanarak kendilerine ve sınıflarındaki çalışmalara nasıl farklı bir bakış Öğretmenlerin her gün karşılaştıkları problemlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını ve kendi problemlerine yaratıcı çözümler geliştirmelerini sağlayan Program, Şubat 3, Öğretmenlerin hem mesleki hem de kişisel hayaylarında 'Bilinçli Farkındalık Mindfulness ' yaklaşımını kullanacaklarını ve öğrenme ortamına taşıyabileceklerini Karşılaşmalar etkinliğinden keşfettik. Çocukların sosyal medyanın yapısını tanıyarak, gerçek ve kurgu olanı birbirinden ayırıp, bilinçli birer medya okuryazarı olmalarını nasıl sağlarız?

Öğretmen 1 Disiplin atölye serisinin yenisinde, bir öğretmen ve bir yazar ile bir arada, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını nasıl öğrencilere aktarabileceğimizi keşfettik. Atölye yürütücüsü Yurdanur Ay Paşa'ya, moderatör ve Yürütücüler Prof. Ürettiğimiz yaratıcı çözüm fikirleriyle sınıflarda çözümleri test edip işleyen işlemeyen yanlarını Bir öğretmen meslek hayatı boyunca binlerce çocukla tanışıyor ve her bir çocuğun davranışlarını gözlemleme fırsatı buluyor.


 1. beden dili erkek flört hareketleri.
 2. bedava mesaj gönderilen arkadaşlık siteleri.
 3. MEB'den lise öğrencilerine özel uyum programı - Lise okulları ne zaman açılacak.
 4. ÖNEMLİ DUYURU!.
 5. Liseliler İçin TÜGVA.

Bu gözlemleri nasıl anlamlandırdığı, çocuklarla ilişkisini, mesleğini ve hatta kişisel hayatını etkiler ve dönüştürür Web 2. Peki, öğretmenler bu araçları derslerinde nasıl kullanabilir? Öğrencilerin, öğrenmenin bir yarış olmadığını hissetmelerini nasıl sağlarım? Çünkü öğrenciler tüm hayatları boyunca, okuldaki ölçme ve değerlendirme sistemindeki başarısı ile var olduğu düşünüyor Ebeveynlerin desteği ve öğretmenlerle işbirliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve otizm görülen çocukların davranışı ve performansı üzerinde kayda değer düzeyde iyileşme sağlar.

Bu gibi rahatsızlıkların tedavisinde uzman hekimin uygun gördüğü ilaçla Okullarda yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde, müzakere ve akran arabuluculuk yaklaşımını kullanmak, farklılıklarla bir arada yaşama becerisini artırır ve toplumda barış ve uzlaşma kültürünün yaygınlaşmasına yardımcı olur. Öğretmenden Öğretmene atölye serisinin yenisi Okuma güçlüğü çeken çocukların sınıf ve okul ortamına uyum sağlamakta zorlanabilir ya da ötekileştirilebilir.

Çocukların ekolojik bilincinin gelişmesinin yolu, öncelikle öğretmenlerin bu konudaki farkındalığını artırmasından geçer. Çünkü öğretmenler, hem eğitimde hem de öğrencinin dünyasında oldukça etkili bir yere sahip olan en önemli rol modellerden Yürütücü Ahmet Canbaz'a, moderatör Emrem Değişen dünyada en önemli ihtiyaçlarından biri ekoloji odaklı düşünme. Dünya için hem yetişkinlerin hem çocukların alması gereken ekolojik sorumluluklar var. Öğretmenlerin çevre bilincine olan farklı bakış açıları, olumlu tüketim alışkanlıkları Dijitalleşen dünyada, kitap okuma çocuklar için git gide daha zor kazanılan bir alışkanlık haline geliyor.

Geleceği ise, geçmiş alışkanlıklarımız ve öğretilerimizle inşa edemeyiz. Peki, kütüphanecilik bu hızlı değişimin neresinde? Kent hayatında git gide doğadan uzaklaşıyoruz. Halbuki doğada vakit geçirmek hem içinde yaşadığımız dünyayı tanımamızı, hem de problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sunuyor. Doğa ile bağımızı yeniden keşfe çıkmak için Bireylerin küçük yaştan itibaren doğayla güçlü bağlar kurması ve doğa konusunda farkındalık kazanması için doğal yaşam döngülerini okumayı öğrenmenin, biyolojik çeşitliliği tanımanın ve tüketim yerine yeterli kullanım alışkanlıkları oluşturmanın önemi Çocukların gündelik yaşantılarının çoğunu geçirdikleri öğrenme ortamları, onlara fikirlerini ifade edebilecekleri ve kendileriyle ilgili kararlara katılabilecekleri pek çok fırsat sunabilir.

Çocuk katılımı desteklendiğinde ve karar süreçlerine dahil edildiğinde ortaya birçok Şiirini kapıp gelen herkese teşekkürler! Serdar Solkun Hakkında  Ev sahipliği Çocuklar, gündelik yaşamlarının çoğunu okulda geçiriyor. Okullar, çocuklara fikirlerini ifade etmeleri ve kendileriyle ilgili alınan kararlara katılabileceği pek çok fırsat sunuyor.

Doğa, ekoloji ve sürdürülebilir yaşam ise çocukların karar alma İstanbul Bienali paralelinde iksvaltkat ve PeraOgrenme işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Orman Pedagojisi Karşılaşmalar etkinliğinde, önce Pera Müzesi'ndeki Bienal sergisini gezdik, sonra da Deneyim Paylaşımı'nda ve Atölye yürütücüsü Gül Bulut'a, moderatör Yaratıcı Yazma Atölyesi başlıklı Öğretmenden Öğretmene atölye, hayal gücümüzü ve yazma tekniklerimizi kullanarak yazma uygularımızı geliştirmek adına, Tokat Özel Bilgi Okulları ev sahipliğinde 21 Eylül'de gerçekleştirildi.

Yürütücü Zeynel Özbalçık, moderatör Karşılaşmalar serisinin bu etkinliğine, bilim eğitiminin öğrenciler için nasıl eğlenceli hale getirebileceğini konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türkiye'de bilim eğitimi adına neler yapıldığını, ortak sorunları birlikte tartıştık. Etkinliğe ev sahipliği Bu yıl "Yedinci Kıta" başlığı ile düzenlenen İstanbul Bienali paralelindeki "Ekoloji ve Eğitim" başlıklı Karşılaşmalar etkinliğine, içinde yaşadığımız dünyayı tanımanın, ekolojik okuryazarlıkla ilişkisini birlikte keşfettik. Etkinliğe ev sahipliği yapan Eğitimde ihtiyaç duyulan değişim ise, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için kendi inisiyatifleriyle harekete geçtiğinde İnternet hepimizin hayatında büyük yer kaplıyor; hem yetişkinler hem de çocuklar bilgi edinmek, kendimizi ifade etmek, sosyalleşmek, oyun oynamak, alışveriş yapmak için interneti kullanıyor.

Ne var ki çocukların, sanal ortamlarda Yetişkinler gibi çocuklar da sosyalleşme ve eğlence için büyük oranda sanal ortamları kullanıyor. Öğrencilerin teknoloji kullanımını bilinçli ve verimli hale getirmek için siber zorbalığa yönelik farkındalığı artırmak bu bağlamda çok Ebeveynlerin koşulsuz desteği ve öğretmenlerle kusursuz bir işbirliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve otizm görülen çocukların davranışı ve performansı üzerinde kayda değer düzeyde iyileşme sağlar.